Materiale

Fotoresistbehandling

Under fotoresistbehandling plasseres bildene fra CAD- eller Adobe Illustrator-gjengivelsen på laget med fotoresist på metallplaten.CAD- eller Adobe Illustrator-gjengivelsen er trykt på begge sider av metallplaten ved å legge dem over og under metallet.Når metallplatene har påført bildene, blir de utsatt for UV-lys som plasserer bildene permanent.Der UV-lyset skinner gjennom de klare områdene av laminatet, blir fotoresisten fast og stivner.Svarte områder av laminatet forblir myke og upåvirket av UV-lyset.

I det fotoresistiske prosesseringsstadiet av fotokjemisk metalletsing overføres bildene fra CAD- eller Adobe -illustratørdesignet til laget av fotoresist på metallplaten.Dette gjøres ved å legge designet over og under metallplaten.Når bildene er påført metallplaten, eksponeres den for UV-lys, noe som gjør bildene permanente.

Under UV-eksponeringen lar de klare områdene av laminatet UV-lyset passere gjennom, noe som får fotoresisten til å stivne og bli fast.Derimot forblir de svarte områdene på laminatet myke og upåvirket av UV-lyset.Denne prosessen skaper et mønster som vil lede etseprosessen, hvor de herdede områdene vil forbli og de myke områdene vil bli etset bort.

Fotoresist-behandling01