Materiale

Bruker datamaskinstøttet design (CAD)

Prosessen med fotokjemisk metalletsing begynner med å lage et design ved hjelp av CAD eller Adobe Illustrator.Selv om designet er det første trinnet i prosessen, er det ikke slutten på databeregninger.Når gjengivelsen er ferdig, bestemmes tykkelsen på metallet samt antall stykker som vil passe på et ark, en nødvendig faktor for å senke produksjonskostnadene.Et andre aspekt ved tykkelsen på arket er en bestemmelse av deltoleranser, som avhenger av deldimensjonene.

Prosessen med fotokjemisk metalletsing starter med å lage et design ved hjelp av CAD eller Adobe Illustrator.Dette er imidlertid ikke den eneste datamaskinberegningen som er involvert.Etter å ha fullført designet bestemmes tykkelsen på metallet, samt antall stykker som kan passe på et ark for å redusere produksjonskostnadene.I tillegg avhenger deltoleransene av deldimensjonene, som også tar hensyn til tykkelsen på arket.

Fotokjemisk-metall-etsing01